אבא מבית אחר

  • עיצוב כריכה • אבא מבית אחר • סטודיו לב ארי

מאת: גיל בנימין

עוצב עבור: רותי לקס

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה