גם דגים יכולים לרקוד סמבה

  • עיצוב כריכה • גם דגים יכולים לרקוד סמבה • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • גם דגים יכולים לרקוד סמבה • סטודיו לב ארי

מאת: נעמה סקג'ו נאור

עוצב עבור: נעמה סקג'ו נאור

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה