האוּרפּאלים

  • עיצוב ספר • האורפאלים • סטודיו לב ארי

מאת: אורון אופק

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2014

מה ביצענו:

  • עימוד ספר