החיים בעולם הבא

  • עיצוב כריכה • החיים בעולם הבא • סטודיו לב ארי

מאת: נורית אלדר • שירה מוריאל זינגר

עוצב עבור: נורית אלדר • שירה מוריאל זינגר

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה