החיים כבחירה

  • עיצוב כריכה • החיים כבחירה • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר• החיים כבחירה • סטודיו לב ארי

מאת: יאיר בן חור

עוצב עבור: יאיר בן חור

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה