החלון השלישי

  • עיצוב כריכה • החלון השלישי • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • החלון השלישי • סטודיו לב ארי

מאת: דורון סמוכיאן

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2015

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה