המורה שקרא לי בילבי

  • עיצוב כריכה • המורה שקרא לי בילבי • סטודיו לב ארי

מאת: מיכל נהרי לרקין

עוצב עבור: מיכל נהרי לרקין

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה

בספרה “המורה שקרא לי בילבי” מתארת מיכל נהרי לרקין את תפיסת עולמה בכל הקשור לחינוך והוראה, חוויות מנקודת מבטה הקשורים להוראה לאורך השנים וכן מציגה 10 עקרונות חשובים להפיכת לדמות משמעותית בקרב תלמידים. הספר נולד בעקבות השפעתו הרבה על המחברת, דאז סטודנטית להוראה, מצד מורה אשר כינה אותה ‘בילבי’. אותו איש חינוך העצים אותה,האמין בה והטמיע חותמו לטובה בקרבה לשארית חייה. הייתה זו חוויה כה משמעותית, עד שהחליטה לשתף אותה עם הקוראים ביצירתה וכדי להאדיר את הכוחות האדירים הקיימים אצל כל העוסק בחינוך: הורים, מורים, מאמנים ועוד.
הספר מציג, בין היתר, את שיטת “המורה המנצח” שנהגתה על ידי הכותבת, בעקבות ניסיונה כתלמידה, סטודנטית להוראה וחינוך וכן עיסוק בהוראה בעצמה בארץ ובחו”ל.

אנו בסטודיו לב ארי זכינו לקחת חלק בתהליך עימוד הספר לדפוס ועיצוב הכריכה של הספר הכה חשוב הזה. אין ספק כי כל הנותן ידו בחינוך מוכרח להתעמק בתובנותיה וניסיון חייה של מיכל, על מנת להפוך למחנך טוב יותר.