הקיר הרביעי

  • עיצוב כריכה • הקיר הרבעי • סטודיו לב ארי
  • עיצוב הספר • הקיר הרבעי • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • הקיר הרבעי • סטודיו לב ארי

מאת: רפאל גבריאל כהן

עוצב עבור: אוריון הוצאת ספרים

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה