חיים שלמים לחיות

  • עיצוב כריכה • בעין הסערה • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • חיים שלמים • סטודיו לב ארי
  • עיצוב סימניה • חיים שלמים לחיות • סטודיו לב ארי

מאת: אילת סווטיצקי

עוצב עבור: דבש - הוצאה לאור

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • מוצרים נלווים
  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה