יאקוב’יקו

  • עיצוב כריכה • יאקוב'יקו • סטודיו לב ארי

מאת: יעקב נחמיאס

עוצב עבור: מילים מדברות

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה