יוסי שלנו

  • עיצוב כריכה • יוסי שלנו • סטודיו לב ארי
  • עימוד ספר • יוסי שלנו • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • יוסי שלנו • סטודיו לב ארי

מאת:

עוצב עבור: הוצאה גלילית

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה