למה בכלל בית-ספר?

  • עיצוב כריכה • למה בכלל בית-ספר? • סטודיו לב ארי

מאת: אברהם פרנק

עוצב עבור: ePublish

עוצב בשנת: 2016

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה