מועדון ה-18 מינוס

  • עיצוב כריכה • מועדון ה-18 מינוס • סטודיו לב ארי

מאת: ג'ון לי

עוצב עבור: ג'ון לי

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה