מוקיר דברי נעם

  • עיצוב כריכה • מוקיר דברי נעם • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • מוקיר דברי נעם • סטודיו לב ארי

מאת: מד"ן נריה

עוצב עבור: כריכה - סוכנות לסופרים

עוצב בשנת: 2017

איור כריכה: מד"ן נריה

איורים: מד"ן נריה

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה