מיטה וחצי

  • עיצוב כריכה • מיטה וחצי • סטודיו לב ארי

מאת: לי ראובני בר דוד

עוצב עבור: כריכה - סוכנות לסופרים

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה