מעבר לגבולות האפשר

  • עיצוב כריכה • מעבר לגבולות האפשר • סטודיו לב ארי
  • עימוד ספר • מעבר לגבולות האפשר • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • מעבר לגבולות האפשר • סטודיו לב ארי

מאת: רן סיבוני

עוצב עבור: רן סיבוני

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה