סופות יולי 2

  • עיצוב כריכה • סופות יולי 2 • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • סופות יולי 2 • סטודיו לב ארי

מאת: ורד רוזס-דמאיו

עוצב עבור: ורד רוזס-דמאיו

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה