סופות יולי

  • עיצוב כריכה • סופות יולי • סטודיו לב ארי

מאת: ורד רוזס-דמאיו

עוצב עבור: ורד רוזס-דמאיו

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה