ספור שאין לו זנב

  • עיצוב כריכה • ספור שאין לו זנב • סטודיו לב ארי

מאת: פאביו ליאור רחמים

עוצב עבור: פאביו ליאור רחמים

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה