ספסל בקצה הגן

  • עיצוב כריכה • ספסל בקצה הגן • סטודיו לב ארי
  • עיצוב הספר • ספסל בקצה הגן • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • ספסל בקצה הגן • סטודיו לב ארי

מאת: רחל נפרסטק

עוצב עבור: פיוטית

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה