עמק השדים

  • עיצוב כריכה • עמק השדים • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • עמק השדים • סטודיו לב ארי
  • עימוד ספר • עמק השדים • סטודיו לב ארי

מאת: אפרת מור מילמן

עוצב עבור: כריכה - סוכנות לסופרים

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה