קשורות בדם

  • עיצוב כריכה • קשורות בדם • סטודיו לב ארי

מאת: אלינור לוגסי • מורן מאיר שלום

עוצב עבור: אלינור לוגסי • מורן מאיר שלום

עוצב בשנת: 2018

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה