ריפוי עם המלאך מיכאל

  • עיצוב כריכה • ריפוי עם המלאך מיכאל • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • ריפוי עם המלאך מיכאל • סטודיו לב ארי

מאת: שושנה דונאיה

עוצב עבור: שושנה דונאיה

עוצב בשנת: 2018

איור כריכה: שושנה דונאיה

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה