שובך האלה הגדולה

  • עיצוב כריכה • שובך האלה הגדולה • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • שובך האלה הגדולה • סטודיו לב ארי
  • עימוד ספר • שובך האלה הגדולה • סטודיו לב ארי

מאת: אבישלום פון שילוח

עוצב עבור: אבישלום פון שילוח

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה