עד כלות ענן החול

  • עיצוב כריכה • עד כלות ענן החול • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • עד כלות ענן החול • סטודיו לב ארי

מאת: שלמה נדב

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2014

צילום: נירה צדוק ועופר הלפרין

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה