אחריות המעצמה הגדולה

  • עיצוב ספר • אחריות המעצמה הגדולה • סטודיו לב ארי

מאת: ג’ין קנרונג

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2015

מה ביצענו:

  • עימוד ספר