אני…

  • עיצוב כריכה • אני… • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • אני… • סטודיו לב ארי

מאת: יאיר פקר

עוצב עבור:

עוצב בשנת: 2015

צילום: ברק ליאון

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה