אנטבה שלי

  • עיצוב כריכה • אנטבה שלי • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • אנטבה שלי • סטודיו לב ארי

מאת: שרה גוטר דודזון

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2015

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה