לב היער

  • עיצוב כריכה • לב היער • סטודיו לב ארי

מאת: רונית ש' דינצמן

עוצב עבור: כריכה - סוכנות לסופרים

עוצב בשנת: 2016

איור כריכה: רונית ש' דינצמן

איורים: רונית ש' דינצמן

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה