גורדון ריף

  • עיצוב כריכה • גורדון ריף • סטודיו לב ארי

מאת: יצחק ("יצה") יעקב

עוצב עבור:

עוצב בשנת:

מה ביצענו:

  • עיצוב כריכה