כנס מורשת

  • עיצוב גרפי • עיצוב עלון כנס מורשת החשמונאים • סטודיו לב ארי
  • עיצוב גרפי • שימשונית לכנס מורשת • סטודיו לב ארי
  • עיצוב גרפי • חוברת לכנס עיריית מודיעין • סטודיו לב ארי