מודעה בעיתון ושדים אפלים

  • עיצוב כריכה • מודעה בעיתון ושדים אפלים • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • מודעה בעיתון ושדים אפלים • סטודיו לב ארי

מאת: טלי נתיב־עירוני

עוצב עבור: אוריון הוצאת ספרים

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה