אבא כוכב

  • עיצוב כריכה • אבא כוכב • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • אבא כוכב • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • אבא שלי כוכב • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • אבא כוכב ספר • סטודיו לב ארי

מאת: זוהר אביב

עוצב עבור: זוהר אביב

עוצב בשנת: 2016

איור כריכה: פיטר מאהר

איורים: פיטר מאהר

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה