ביטחון עצמי למגנוט חברתי

  • עיצוב כריכה • ביטחון עצמי למגנוט חברתי • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • ביטחון עצמי למגנוט חברתי • סטודיו לב ארי

מאת: פז אושרן

עוצב עבור: פז אושרן

עוצב בשנת: 2017

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה