שָם רגלַי מוליכות אותי

  • עיצוב כריכה • שָם רגלַי מוליכות אותי • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • שָם רגלַי מוליכות אותי • סטודיו לב ארי

מאת: אירית דברת

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2014

איור כריכה: תמר דברת

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה