יומנו של חולה אלצהיימר ובתו

  • עיצוב כריכה • יומנו של חולה אלצהיימר ובתו • סטודיו לב ארי
  • עיצוב ספר • יומנו של חולה אלצהיימר ובתו • סטודיו לב ארי

מאת: פנינה רון צפורן

עוצב עבור: קונטנטו

עוצב בשנת: 2015

איור כריכה: פנינה רון צפורן

מה ביצענו:

  • עימוד ספר
  • עיצוב כריכה