סטודיו לב ארי
עימוד ספרים • עיצוב כריכות

למען תספרו לדור אחרון

מאת: אילה ואוריאל רונד
עוצב עבור: גלית שמיר
עוצב בשנת: 2023
דילוג לתוכן