מחירים

כל המחירים אינם כוללים מע"מ ונכונים לשנת 2020 בלבד

עימוד ספר:
מורכב

 • גרפים, תרשימים
 • רשימות ומיספורים
 • טקסט בכמה עמודות
 • טבלאות מורכבות
3500 עד 50,000 מילים

עימוד ספר:
עיון

 • תתי כותרות
 • ציטוטים מודגשים
 • עד 10 טבלאות
 • הערות שוליים
1500 עד 50,000 מילים

עימוד ספר:
סיפורת

 • טקסט פשוט (רץ)
 • בלי תמונות
 • בלי טבלאות
 • בלי רשימות
850 עד 50,000 מילים

עיצוב
כריכה

650

יש לנו חבילות שמתאימות עבורכם במיוחד!

ספר מורכב

 • עיצוב כריכה
 • עיצוב ועימוד הספר
 • חבילת 100 תיקונים
 • הדמיה של הכריכה
4000 עד 50,000 מילים

ספר עיון

 • עיצוב כריכה
 • עיצוב ועימוד הספר
 • חבילת 50 תיקונים
 • הדמיה של הכריכה
2000 עד 50,000 מילים

סיפורת

 • עיצוב כריכה
 • עיצוב ועימוד הספר
 • חבילת 50 תיקונים
 • הדמיה של הכריכה
1250 עד 50,000 מילים

ספר ילדים

 • עיצוב כריכה
 • עיצוב ועימוד הספר
 • חבילת 50 תיקונים
 • הדמיה של הכריכה
1250 עד 24 עמודים
שילוב כל תמונה בתוספת 5 ש"ח

מחירון תיקונים

מחיר: ₪0